Một vài con số...

Nhà thầu xây dựng Việt Nam duy nhất

5

lần liên tiếp được bình chọn "Thương hiệu Quốc gia"

Đầu tư máy móc thiết bị

1.883

tỷ đồng

Hiện đang thi công

77

công trình

Có mặt tại

40/63

tỉnh thành

4

quốc gia

Clips

Xem thêm